Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2019 19:59, số lượt xem: 147

Em giết lòng anh bằng ánh mắt
Bằng nụ cười hiền và một nhánh môi thơm
Em trói hồn anh bằng suối tóc
Buông thõng trong chiều... gió lắt lay.

09.07.2017