Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 18:52

Tặng Liên Tâm

Sông Đà mây nước trôi ngày tháng
Chia biệt còn lưu mấy nhịp cầu
Dưới nguyệt đi về thương bóng lẻ
Ngùi ngùi non Nhạn gió đưa thu


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011