Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 22:05

Gió lạnh chim kêu sương rụng cành
Gối đầu trăn trở nguyệt tàn canh
Thương ai quán khách lòng thơ mỏi
Một ngọn đèn khêu mấy đoạn tình


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011