Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:55

(Tặng La Dung)

Xưa tiễn thu đi chiếc lá hồng
Nay thu về với bóng trăng trong
Sương qua hoa biết tình thu trượng
Mượn gió đưa hương ấp ủ lòng


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011