Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 22:09

Năm ngoái trời mưa chung bóng mận
Năm nay mận nở luống trông nhau
Ngày xanh gặp gỡ dần thưa thớt
Mây ráng thêm thương tuổi bạc đầu


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011