Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:23

Xưa tiết đào hoa mắt tiễn người
Gặp người nay cũng tiết đào tươi
Bên hoa gượng nén lòng sau trước
Ngỡ cánh đào rơi giọt lệ rơi


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011