Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 22:11

Thâu canh tầm tã giọt mưa thu,
Tin tức nàng Trăng những biệt mù!
Chiếc gối lơ làng duyên phấn điệp,
Cung cầm lểnh loảng giọng hà mô.
Thơ dầm mực lạnh thương khôn nén!
Nến xót tình chi lệ chẳng khô?
Nghìn dặm nước mây đêm quạnh quẽ,
Có thuyền ai ghé bến Huỳnh cô?...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]