Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 08:41

Vừa mới hồi cư đã tản cư!
Vận nhà vận nước biết nên hư?
Máu xương chiến đấu thương đà lắm,
Nanh vuốt xâm lăng giận chửa trừ!
Vườn cũ tả tơi trời tháng chạp,
Ðường khuya khấp khểnh nguyệt canh tư.
Gió sương chếch chóng hồn ly loạn,
Ước nguyện bình sinh nửa có như?


Trường Định, 1947