Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 09:15

Xưa nay đời chiến sĩ
Chết thấy mặt là may
Nhân gian vòng khổ luỵ
Đem vận mệnh làm khuây.