Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 29/10/2015 11:15 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Giọt trăng gồm 60 bài ngũ ngôn tuyệt cú, do ông Thi Vũ, giám đốc nhà xuất bản Rừng Trúc ở Paris ấn hành năm 1973 vì yêu thơ và cũng vì rất quý Quách Tấn. Sách toàn in trên giấy tuyết đào để tặng các bạn thơ. Bìa là một phần bức hoạ cổ nhật nguyệt từ thế kỷ XIV, vẽ một cảnh trăng trên núi, chỉ dùng màu xanh trên nền tím. Riêng 20 bản đặc biệt, in trên lụa bồi, ban đêm để dưới ánh đèn ống, coi linh lung, tưởng chừng có một giọt trăng lạc vào trong phòng, thật huyền ảo. Người nào chơi sách mà được một cuốn đặc biệt đó chắc sẽ quý như vàng.

Vì không có chữ Việt, ông Thi Vũ phải dùng một kiểu chữ của Đức, sắp được bài nào, vỗ bài đó rồi mới điểm thêm những dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã…, sau cùng chụp hình rồi mới in. Từ trước tới nay, ở Việt Nam hay ở ngoại quốc, ít có cuốn sách nào in công phu như vậy. Cuốn này chỉ in để tặng bạn thơ nên không có bán ở Việt Nam.