Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 20:52

Cánh sen từ độ ướp bên lòng
Hương rủ xuân về mộng ấm song
Trong giấc đêm qua ngờ tỉnh mộng
Đương sương dậy tiễn nguyệt thơ phòng


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011