Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:31

Than củi lòng em thương nhớ chị
Chị về roi vọt tấm thân em !
Đèn côi gió lạnh song khuya vắng
Máu chảy thân em ruột chị mềm?


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011