Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:38

(Tặng Vũ Hân)

Cầu cao mấy lượt bước vân du
Dừng hỏi thăm xuân lạnh sóng mù
Tiếng địch chẳng theo thuyền đổi bến
Nghiêng tai đồng vọng nước non thu


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011