Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:46

Quán trọ màn sương đắp nhớ nhung
Nằm nghe thu nguyệt khóc thu trùng
Cảnh đâu nghìn dặm in bên gối
Tuyết rụng hồn mai nửa trắng bông...


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011