Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/10/2015 08:42

Gầy úa rừng sương đeo giọt sầu,
Đây lòng ta đó một trời thu.
Gió vàng cợt sóng sông chau mặt
Mây trắng vờn cây núi bạc đầu.
Dìu dặt tiếng ve còn vẳng đấy,
Vội vàng cánh nhạn rủ về đâu?
Hỡi người chinh phụ nương rèm liễu,
Sùi sụt chi thêm bận vó câu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]