Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2012 08:30

Ngoài mây cánh nhạn quyến dương tà
Đất lữ thu về cúc chửa hoa
Toan khép lòng quê bên gác mộng
Lửa chài lại thoáng bến sương sa


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011