Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:32

Hồng hạnh đêm qua nở mỹ miều
Tình riêng mây nước những đìu hiu
Đêm nay lòng muốn vui theo cảnh
Sương lá rừng phong gió rụng nhiều


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011