Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:46

Tháng năm năm ngoái dưới trăng tròn,
Vợ dắt đoàn con, chồng cõng con...
Dồn dập gió sương tin khủng khiếp,
Lạ lùng mây nước bước bôn chôn.
Thân ngoài đất lữ năm đà giáp
Mắt ngoảnh trời tây giặc vẫn còn!
Yên ổn đêm nay ngồi với nguyệt,
Trà pha lá vối tạm rằng ngon.


Phú Ân, 1948

Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960