Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 14:12

Sai rầy cũng bởi cuộc phân băng,
Quỷ dự nhân vì lúc ái tăng.
Gió bụi trăm chiều quen mặt cũ,
Đá bia một tiết giữ lòng hằng.
Hòn Nghê gọi chút tình mây nước,
Bến Nghé buồn riêng phận cỏ săng.
Cung kiếm cầm thi cam hổ phận,
Sao cho tỏ rạng bậc tài năng.


Nguồn: Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Mùi, NXB Thăng Long, Sài Gòn, 1956