11.00
Đăng ngày 09/10/2014 15:43, số lượt xem: 823

Tôi có một thằng bạn. Rất tồi.
Không khi nào nó cho tôi một lời khuyên cho ra hồn cả
Tôi muốn ăn, nó bảo cứ ăn đi
Đời là mấy tí!
(Dù nó thừa biết tôi muốn giảm cân)
Tôi nhìn chai rượu, nó bảo uống đi
Đời là mấy tí!
(Dù nó thừa biết tôi không hợp rượu)
Tôi vừa chia tay với một em
Nó bảo lại yêu đi,
Đời là mấy tí!

Nó rất chịu khó khuyên tôi
Nhưng chẳng bao giờ cho tôi một lời khuyên chí lí.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng giận nhất,
Mà là cuối cùng tôi lại luôn làm theo ý nó!

Thằng bạn tồi, nhưng tôi không có ai khác ngoài nó cả
Tôi phụ thuộc vào nó
Bởi nó luôn xuất hiện đúng lúc và cho những lời khuyên
Dù chẳng bao giờ tôi đợi chờ lời khuyên chí tình từ nó
Thằng bạn tồi. Kẻ đồng lõa của tôi.