Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2014 23:55, số lượt xem: 1986

Tình nào cho em
Tình nào cho ta
Sao em lại nỡ bỏ hoa ven đường!
Trời nào cho em
Trời nào cho ta
Chia sao cho hết bụi nhoà chân mây!

Gót hồng
Giẫm nát mê say
Gót hồng
Giẫm nát tháng ngày cuồng si
Gót hồng
Mãi bước em đi
Gót hồng
Chẳng nữa lối về chiêm bao
Gót hồng
Rối bước chênh chao
Em đi, để lại tinh cầu
Giá băng.