Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2014 20:42, số lượt xem: 550

Ước chi thành được ngôi chùa
Rước em cùng tiếng lưa thưa mõ chiều
Nếu mà làm được tiếng tiêu
Nâng em cùng với phiêu diêu cõi đời
Nhưng tôi chỉ một con người
Thịt xương đã đóng thuyền trôi theo dòng
Câu thơ nênh nổi long đong
Chỉ là xa xót nín lòng mà thơ
Thương em, thương đến dại khờ
Nắng chiều thiêm thiếp, ngẩn ngơ lá vàng.