Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2014 13:30, số lượt xem: 401

Mùa thu gỡ dần nắng khỏi những chiếc lá
Lá lại thêm vàng
Lá vàng đâu bởi nắng.

Tôi cố gỡ những vấn vương
vẫn giam nhốt tôi như lưới
nhưng những câu thơ lại mắc kẹt trong ảo ảnh về em
Mới biết tình kia nào có lỗi!