Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2014 12:59, số lượt xem: 381

Khi bên em chỉ thấy một con đường
Em xa rồi thấy cây thành hai lối
Cành cố vươn sang nhau chấp chới
Dẫu biết một mai lặng đứt lìa.