Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2014 13:00, số lượt xem: 396

Dường như gió đã lạnh rồi
Liêu xiêu vệt nắng cuối trời ngác ngơ
Dường như sóng đã xa bờ
Mù khơi tít tắp vật vờ chân mây
Dường như đã khuyết bóng cây
Cành khô in những hao gầy trong không
Dường như tự chốn mênh mông
Vọng về thong thả hồi chuông giao mùa
Phong phanh tấm áo ơ hờ
Mặc cho cơn lạnh đong đưa quanh mình.