Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/01/2015 10:33, số lượt xem: 879

Nợ trời một áng mây bay
Bình yên qua những tháng ngày du dong
Nợ đêm một bếp lửa nồng
Hong hơ hàn nỗi kết trong sương mờ Nợ sông một bóng con đò
Bồng bềnh mặt nước ơ hờ trăng trong Nợ em một lối đi vòng
Giá mình không gặp thì không lệ này.