Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2017 12:07, số lượt xem: 56

Thành tâm bái vọng bậc cao minh,
Một tấm lòng yêu Tổ quốc mình.
Ước muốn mở đường lên hạnh phúc,
Hằng mong khai lối đến văn minh.
Chung tay xây đắp tình hoà hiếu,
Góp sức đẩy lùi hoạ chiến chinh.
Treo ấn từ quan vì nghĩa lớn,
Sáng danh đất Việt có tiên sinh.