Hoa hồng ngủ giữa vườn đêm
Giọt sương về đứng cạnh bên dỗ dành
Còn cô gió cứ loanh quanh
Ru hoa trọn giấc mơ lành thần tiên
Nửa đêm bỗng cánh hoa nghiêng
Giọt sương hoảng hốt nhảy liền ra sau
Cô gió vội đưa tay vào
Đỡ hoa khỏi bị té đau bất ngờ
Nhưng không hoa vẫn ngủ khò
Ấy là hoa trở mình cho khoẻ mà
Cô gió bèn nhẹ lui xa
Giọt sương lại đứng cạnh hoa dỗ dành
Cả đêm hoa ngủ ngon lành
Chỉ mùi hương thức bay quanh quanh vườn.