Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 13/02/2011 17:25

Con là Thừa Mỹ tiếp xây
Năm năm cửa ải lại đầy ngoại xâm
Quân Nam Hán kéo rầm rầm
Cậy đông hiếp ít, vẫn cầm gươm đao
Quê hương thêm nhuốm máu đào
Máu xương thêm bước tự hào tương lai


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)