21/05/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc Thừa Mỹ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 13/02/2011 17:25

 

Con là Thừa Mỹ tiếp xây
Năm năm cửa ải lại đầy ngoại xâm
Quân Nam Hán kéo rầm rầm
Cậy đông hiếp ít, vẫn cầm gươm đao
Quê hương thêm nhuốm máu đào
Máu xương thêm bước tự hào tương lai
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Khúc Thừa Mỹ