Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 13/12/2018 13:22

Lục thập hoa giáp đã tròn
Trên đầu vương những sợi buồn ánh kim
Lợi danh tăm cá, bóng chim
Mây trôi cuối biển, bèo chìm đáy sông.

Trả xong món nợ tang bồng
Đã ngày sớm vợ tối chồng vào ra…
Sáu mươi tuổi cũng chớm già
Đầu chưa bạc tóc, cằm đà bạc râu.

Tuổi xuân thoáng tựa bóng câu
Qua như một giấc ngả đầu ngủ trưa!
Sự đời toàn chuyện ngày xưa
Lại thêm gối mỏi, mắt mờ, da choăn…

Qua hơn bốn chục tuổi quân
Mùa thu đang tới, ngày xuân đã tàn.
Rừng thu bao chiếc lá vàng
Đắm trong ngọn gió lỡ làng mà rơi.

Thế gian nhiều thú ăn chơi
Nhiều người chim cảnh, lắm người bon sai.
Người mê các bé chân dài
Người mê cờ bạc, người say rượu chè

Nhiều tiền, người thích chơi xe
Ít tiền, tôi học bạn bè chơi râu!
Những mong đắp nhớ đổi sầu
Tháng ngày thanh thản viết câu thơ thiền.