Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2020 22:05, số lượt xem: 277

Xin cho ta gặp em một chiều tàn
Lúc nắng vàng không rung động hàng mi
Lúc con tim không chôn vùi lý trí
Lúc niềm yêu không ngủ say li bì
Và lúc ta tìm nhau, tìm nhau như đi tìm tri kỷ
Cho trọn vẹn khỏi một nỗi chênh vênh
Khi cơn đau không rõ chữ, tròn vành
Khi em, anh không là hai cá thể.

10:04 2/3/2020 Hải Phòng