Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2020 00:25, số lượt xem: 289

Anh thấy tim anh vỡ từ đây
Lúc người khẽ nắm, đôi vai gầy
Gió lùa kẽ lá, em khẽ khóc
Trời thu lá đổ, sao không học
Người đời vẫn phụ tình không thôi
Lay áo mềm chăn quấn cả rồi
Xin tình đừng nhớ, đừng, đừng nhớ
Mùa thu xanh ngát màu chơi vơi
Em xa tôi
Một ngày trời tháng sáu
Xanh rì
Lá đổ vằng vặc
Đơn côi.

12:25am 19/2/2020 Quang Đại