Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2020 10:10, số lượt xem: 327

Nắng vàng
Gió lạnh
Nửa chừng đông
Nhớ gió heo may
Gợi má hồng
Nhớ cô yếm đỏ nhà bên ấy
Em đã có chồng
Hay vẫn không?

20/12/2017