25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 13 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/03/2007 12:52 bởi Vanachi
Phạm Quốc Ca tên thật là Phạm Đình Ca, sinh ngày 5-3-1952 tại Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An, hiện sống ở Đà Lạt. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1997). Bút danh khác có Khánh Thi, Đan Tâm.

Tác phẩm:
- Tiếng trầm (tập thơ, 1987)
- Chân trời mở (tập thơ, 1994)
- Làng trong nỗi nhớ (tập thơ, 1996)
- Những cánh rừng, những bài ca (tập thơ, 2004)
- Mấy vấn đề trong thơ Việt Nam 1975-2000 (chuyên luận, 2003)
- Thơ viết trong album (tập thơ, 2010)
- Thơ và mấy vấn đề văn học (chuyên luận, 2017)

 

Thơ dịch tác giả khác