Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 12/04/2012 15:52

Thăng Long tứ trấn, trấn nơi đây
Chiến tích bao đời quỷ thần hay
Hổ phục Long chầu Linh Thánh địa
Đền đài bảo tháp Đức Căn cây
Ơn sâu liệt tổ phong đăng thuận
Cảm đức Như Lai phúc lộc đầy
Trấn Vũ chuông chiều ngân tiếng thiện
Hà Thành đất Phật ánh trời mây.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011