Trước giấc mộng,
cõi ngày nắng gió.
Rát mặt, khô môi,
lạc nẻo bơ vơ.
Ngước trông lên,
mây nguỵ dáng mộng mơ.
Cây dưới đất,
tắm mưa cao đạo.

Sau giấc mộng,
một đường viền mở ảo,
Loé nhập nhoà,
lạc lối chân mây.

Thả ước mơ theo sóng biếc tháng ngày.
Gọi giấc ảo bình yên về cõi thực.