11/04/2021 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoảng lặng bình yên là giấc mộng

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 13/03/2017 10:35

 

Trước giấc mộng,
cõi ngày nắng gió.
Rát mặt, khô môi,
lạc nẻo bơ vơ.
Ngước trông lên,
mây nguỵ dáng mộng mơ.
Cây dưới đất,
tắm mưa cao đạo.

Sau giấc mộng,
một đường viền mở ảo,
Loé nhập nhoà,
lạc lối chân mây.

Thả ước mơ theo sóng biếc tháng ngày.
Gọi giấc ảo bình yên về cõi thực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng bình yên là giấc mộng