Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 22/03/2012 13:28

Lên lão xuống tai lặng cung trầm.
Lưu không chèo cổ lắng xa xăm.
Trên khuông dấu lặng im hơi nhạc,
Chết đứng bao thì lẳng lặng… tăm!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011