Chưa có đánh giá nào
19 bài thơ
Tạo ngày 19/08/2014 13:50 bởi Vanachi
Tập thơ Tiếng sóng - Yêu đương (NXB Tân Dân, 12-1934).