Có khu xóm khá bình dị
Cho nhau tập quán, cho nhau cảm tình
Và khi em Bin cao lớn
Lầm lì ít nói, chưa nghe thấy được

Dì Hà Châu cùng một xóm
Cô nàng hiếu thảo của gia đình mình
Cậu Quang có gì đẹp hơn
Chất như một thời tuổi thơ vẫn còn

Có bà Phỉnh khá dịu dàng
Nhà thơ suy ngẫm thông qua hình ảnh
Cho một vé thời trẻ con
Cho sự tinh nghịch sẽ càng sâu thêm

Căn nhà sàn vẫn tràn ngập
Nhà cậu Quang ấy chứa từng mạch tim
Dù bên ấy hay bên này
Cùng chung ý chí gia đình thương yêu
Và cả khu xóm nâng cao
Cho thêm sức trẻ vẹn tròn bao nhiêu.

(Gửi tặng tới cậu Quang và em Bin)

(Hoà Bình 2021)