Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2019 21:12

(Hoạ bài “Bến đợi” của PX)

Chiều chiều ra ngóng tận bờ sông
Đợi mãi sao không thấy bóng hồng
Thuyền đã đi rồi, triền bãi vắng
Anh còn đứng đó, bến bờ không
Hoàng hôn vội vã trùm lên sóng
Nỗi nhớ khát khao dội xuống lòng
Lỡ bước sang ngang không trở lại
Một mình bến vắng, có ai mong


Hà Nội, 01/08/2013

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019