Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Đời sống (1)

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 18/10/2015 15:02, số lượt xem: 367

Thế sự đua đòi cứ mặc ai
Lời gièm mỗ gác ở ngoài tai
Trà kia sớm thưởng vài ba tách
Phú nọ chiều ngâm một ít bài
Hứng trí tâm tình cùng bạn hữu
Buồn lòng độc ẩm với men cay
Điều chi vặt vãnh cho qua hết
Thả mộng tìm quên những tháng ngày

10/2014