11.00
Nước: Cameroon
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- René Philombe (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/04/2008 09:00 bởi hongha83
Paul Dakeyo (1948-) là nhà thơ nổi tiếng của Cameroon, sinh tại Bafoussan. Sáng tác thơ được giới thiệu khá sớm và đã gặt hái được nhiều thành tựu.

Tác phẩm:
- Những bài ca buộc tội, 1976
- Những mặt trời bị bắn, 1977
- Tôi thuộc về ngày lớn, 1977
- Thơ của ngày mai, 1988