Mang gương mặt vô dụng
Từ lâu nhưng bây giờ
Gương mặt tôi đáng sướng
Gương mặt tôi đáng yêu


Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ song ngữ), Nhiều tác giả, CLB Thơ dịch Hà Nội, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)