Tôi đã trở về thành phố của tôi, quen thuộc đến tận những dòng nước mắt
Đến tận những mạch ven nổi gân, đến tận những amiđan sưng tấy thưở nhi đồng

Ngươi đã trở về đây, - thế nuốt đi thôi cho lẹ
Những dầu cá của những ngọn đèn Lêningrad dọc bờ sông

Ngươi nhận ra lẹ đi ngày tháng chạp
Nơi lòng đỏ được trộn với hắc ín độc hung

Peterburg, tôi vẫn còn chưa muốn chết
Ngươi vẫn còn những số điện thoại của tôi dùng

Peterburg, tôi vẫn còn các địa chỉ ở trong lòng
Lần theo đó tôi sẽ tìm ra tiếng nói của những người đã chết

Tôi sống trên chiếc cầu thang tăm tối, và ở hai bên trốc
Đánh vào tôi dứt thịt tiếng chuông kêu

Và suốt cả đêm thâu tôi đợi chờ quý khách
Nhúc nhíc những chiếc còng của những dây xích cửa phòng