Chớ vội gọi tên anh ơi
hãy tự mình cảm nhận
Cái bàn tay em, nó biết đấy thôi
Có bao nhiêu thứ trên đời tồn tại
ngay cả những khi chúng chẳng có tên
Chúng vẫn tự do, vô danh hết xảy
Chẳng hạn như là hơi thở Tình yêu
Cho đến tiếng kêu những vì tinh tú
Không khí ban mai chắc chắn suốt đời ta thở
xứ sở bí huyền nơi các em thơ
vẫn hằng đến thăm khi chúng nằm mơ


Nguồn: Tiếng nói trong khoảng cách (thơ Pháp dịch), NXB Hội nhà văn, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)