Sẽ trôi qua thế kỷ này sôi động
Cùng bao nhiêu bí mật đến bây giờ
Còn giấu kín sẽ hiện lên. Cuộc sống
Sẽ chỉ dần gì cao đẹp, nhuốc nhơ

Và lúc ấy nhiều vết thương đau lại
Nhiều ngôi sao sẽ lụi tắt, thay màu
Nhưng đích thực những cái gì vĩ đại
Sẽ suốt đời vĩ đại, sẽ bền lâu


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)