Đời ta đơn điệu sầu vô tận
Ngày lại ngày ôm nỗi đau trôi,
Như đoá hồng héo tàn ủ rũ
Và hoạ mi thì đã chết rồi.

Nhưng cả nàng cũng sầu bi lắm,
Tình yêu đang phân phó đời tôi.
Dưới lớp da mềm như nhung lụa
Dòng máu hoà chất độc sục sôi.

Và nếu tôi vẫn sống trên đời,
Tôi sống chỉ nhờ ước mơ thôi:
Như trẻ mù loà, đôi ta sẽ
Cùng leo lên đỉnh núi cao vời

Nơi chỉ những con dê leo tới,
Nơi những đám mây trắng phủ mờ,
Để tìm những đoá hồng tàn héo
Và nghe bầy chim chết hát ca.