Thủy chung, chung thủy...Trước sau
Bằng lăng hoa tím sắc màu tình thương
Hoa kia nhuộm tím hiện trường
Một thời má đỏ tím nhường thủy chung
Bạc nhàu tình của nhớ thương
Tiếc cho một kiếp tàn hương sắc màu.
                    NT

Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương...
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/